VMCtech

  • VMCtech ứng dụng 2 công nghệ cao trong thi công hạ tầng kỹ thuật:

  • Công Nghệ Khoan Kéo Ống HDD bằng công nghệ khoan ngầm của Mỹ- Sử dụng chuyên gia nước ngoài và trong nước.

  • Hồ Điều Tiết Ngầm là giải pháp góp phần làm giảm ngập cục bộ đô thị, bảo vệ tài nguyên nước, giảm nhiệt độ đô thị, cân bằng một phần hệ thống sông, hồ, kênh rạch tự nhiên đã bị lấp do nhu cầu đô thị hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu.